ยินดีต้อนรับสู่........วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา .....
21 เมษายน 2557  
  สถานประกอบการในเครือข่าย  
 

รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

 1.  หจก.ยู เอ็น แอล อิเล็กทริก                      
 2. หจก.ยู เอ็น แอล อิเล็กทริก                      
 3. บ.สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด              
 4. บ.สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด              
 5. บจก.ออล ซีซัน โฮเต็ล                     
 6. JS SOUND                                    
 7. บริษัท เอ็ม ที ซี ออโตเซลส์ จำกัด    
 8. หจก. บางกอกทักษิณ                        
 9. บ. ท๊อปออโตไทร์ แอนด์เซอร์วิส จก.         
 10. บ. ท๊อปออโตไทร์ แอนด์เซอร์วิส จก
 11. วิเชียรออดิโอ