Get Adobe Flash player
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของจังหวัดยะลา
การประชุม ครู และบุคลากร เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
งานมหกรรมวิชาการวิชาชีพในพื้นที่ จชต.
โครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือ ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ 23 ศูนย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมอาชีพและการจับจีบผ้าเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆ
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตรวจเยี่ยมผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา โครงการตามรอยพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

322504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
607
758
607
315118
11451
21718
322504

Your IP: 182.52.36.98
2019-10-13 18:39

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.