Get Adobe Flash player
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา
ยิ้มสวัสดี #เช้านี้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศาสนา ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของจังหวัดยะลา
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ให้โอวาทแก่นักเรียน
กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน/เรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
โครงการสร้างความร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ต. วิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 >


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

241027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
641
2833
233632
12501
13481
241027

Your IP: 182.52.36.98
2019-05-24 04:04

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.