Get Adobe Flash player
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer
ประชุมเตรียมความพร้อมในการให้นักเรียนได้รับวัคซีน ณ ห้องประชุมสะเตง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์ และ นายอาหามะ ดือเร๊ะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
โครงการพัฒนาแกนนำนักเรียนช่อสะอาดต้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมการเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เนื่องในวันครบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย" ประจำปี 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >

test5
m director


kru prom
jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
Inovation2
research 63
Bompok
mailypt

สถิติการเยี่ยมชม

934290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1122
961
1122
926465
22103
29145
934290

Your IP: 182.52.36.98
2021-10-24 22:50

🕺🏻กิจกรรมวิทยาลัย
job ypt 10 64
Tabian 2 2564
step tabian 2 2564
teast online64
87503016 178025520289391 3706241001862463488 n
banner covid

covid 11 10 641covid 11 10 642

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน  
1. การพัฒนาทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
2. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ ปวส.
3. การพัฒนาทักษะการวางแบบตัดเสือ  โดยใช้สื่อการสอน
4. การพัฒนาการเรียนรู้โดยการสอนเสริมด้วยใบความรู้
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
6. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักนักศึกษาระดับ ปวช.
7. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันใด 5 ขั้น
8. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค ของนักศึกษาระดับ ปวส.
9. การแก้ปัญหาการเลือกพื้นที่รูปภาพโดยใช้วิธีการใช้ชุดสอนเสริมทักษะ
10. การพัฒนาทักษะการใช้ปัตตาเลี่ยนตัดผมด้วยวิธีกาสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน


IMAGE วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา... Read More...
IMAGE วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู... Read More...
IMAGE วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู... Read More...

bn map ypt

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.