ยินดีต้อนรับสู่........วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา .....
18 เมษายน 2557  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านแนวชายแดน 14-12-2009 | งาน ICT
  ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล 24-11-2009 | งานทะเบียน
  กรอบการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น 11-11-2009 | งานทะเบียน
  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้ว่างงาน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) 23-03-2009 | ฝ่ายวิชาการ
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 21-03-2009 | งานทะเบียน
  เปิดรับสมัครนักศึกษาปี2552 11-03-2009 | งานประชาสัมพันธ์
  ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ 02-03-2009 | งาน ICT
 
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม  
 
     
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน
นักศึกษาแก้กิจกรรม
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด
     
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาให้กับเยาวชนตำบลป่าไร่
โครงการเยาวชนรักชาติ
วันจักรี
     
 
 
 
 
  ข่าวจากสอศ.  
 
 
     
  ข่าวการศึกษา