Get Adobe Flash player
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ 23 ศูนย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมอาชีพและการจับจีบผ้าเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆ
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตรวจเยี่ยมผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา โครงการตามรอยพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จิตอาสารณรงค์การงดใช้ ถุงพลาสติก หลอด กล่องโฟม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


Panuwat2

anigif7


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

298357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
544
569
1113
293087
9022
12990
298357

Your IP: 182.52.36.98
2019-09-16 21:33

กิจกรรมวิทยาลัย
>> ดาวน์โหลดหนังสือ ผ่าน QR Code "ศาสตร์พระราชา ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ในรุปแบบ E-book และไฟล์ PDF
2 2562

>> ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
     การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562  new

>> ประกาศ  เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ new
>> ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ new
>> ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง new

 

 

IMAGE วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันเสาร์, 14 กันยายน 2562
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด... Read More...
IMAGE วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้มอบหมายให้คณะครู
วันเสาร์, 14 กันยายน 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2562 นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตรวจเยี่ยมผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา
วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2562 นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.