Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10 ชิ้น และอุปกรณ์กดเจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 ชุดให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยะลา
ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต. วิเนตร ถนอมรักษ์ษา และ นายโกวิทย์ นวลศรี
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิเนตร ถนอมรักษ์ษา
มอบหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
โดยการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 10 กลุ่มอาชีพ
กิจกรรมโครงการจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัย ณ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


Panuwat2


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

503181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
1130
1996
495220
1328
24584
503181

Your IP: 182.52.36.98
2020-06-02 03:43

IMAGE >> วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ครู... Read More...
IMAGE >>วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย ครู... Read More...
IMAGE >>วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อม ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อม ครู... Read More...
IMAGE >> วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. วิเนตร ถนอมรักษ์ษา
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่... Read More...
IMAGE >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้ นายเจษฏา วาเจ๊ะ พนักงานราชการครู เป็นวิทยากรอบรม
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้ นายเจษฏา... Read More...

bn map ypt

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.