Get Adobe Flash player
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วยครู บุคลากร และ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ถ่ายทำรายการตะวันยิ้ม ตอน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ /NBT YALA
การจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรการสัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วย นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกา
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดยะลา
นายอาหามะ ดือเร๊ะ รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายตะวัน อักษรชื่น
นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
มอบหน้ากากอนามัยให้กับ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันเผยแพร่การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >

 test5test6

jobblock curs58
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
research 63Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

720455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
1324
4591
710294
3896
28210
720455

Your IP: 182.52.36.98
2021-03-05 05:38

IMAGE ✨วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้... Read More...
IMAGE ✨วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วยนางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ หัวหน้างานอาหารและโภชนาการ
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE ✨วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มอบหมายให้... Read More...
IMAGE ✨วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  นายภาณุวัฒน์  บุญยะรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...

bn map ypt

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.